دوره آموزش کاشت مو

اطلاعات دوره کاشت مو

مدرس: دکتر محمد مسعود منصوری

مخاطب: شرکت برای عموم آزاد است

مدت زمان: یک هفته (5 جلسه)

هزینه: 15 میلیون تومان

شرایط پرداخت: قسط بندی با چک صیادی

جلسات آموزش کاشت مو

جلسه اول: تئوری

جلسه دوم و سوم: تئوری و عملی

جلسه چهارم: عملی روی مولاژ

جلسه پنجم: در اتاق عمل برای مشاهده و اجرا روی مدل زنده

تصاویر دوره آموزش کاشت مو

نظر دانشجویان دوره کاشت مو

Call Now Button