آموزش کاشت ابرو

اطلاعات دوره کاشت ابرو

مدرس: دکتر محمد مسعود منصوری

مخاطب: شرکت برای عموم آزاد است.

پیش نیاز: دوره کاشت مو

مدت زمان: 2 جلسه

هزینه: 15 میلیون تومان

شرایط پرداخت: قسط بندی با چک صیادی

جلسات آموزش کاشت ابرو

جلسه اول: تئوریو عملی روی مولاژ

جلسه دوم : اتاق عمل (فقط مشاهده)

تصاویر دوره آموزش کاشت ابرو

Call Now Button